• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Ősz

  |
  Kovács-Cohner Róbert képe

  I. Emma úton

  Áttetsző évek illata, mint a pernye
  Táskáján szörnyű ómenként fityeg.

  Emma távolsági buszon felénk siet,
  S nem érti, a fénynek mi értelme:

  Suhanó fáknak firkává lesz a teste,
  Koszos ablakot nyákkal vonnak be színek.
  Emma megállóban, hőségben liheg:
  Budapestet a nap időtlenné festette.

  Ő se sejti, s mi is még gondtalan
  Az udvaron füstbe fújunk édes vétkeket,
  - Kilenc halhatatlan, mámoros hontalan -

  Míg Emma a hivatalban únt papírra vés jelet,
  Testünk vitorlaként feszül, a jövő még súlytalan
  Egy sosemvolt nyár lombjain lebeg.

  II. Nyári éj a parkban

  Egy sosemvolt nyár lombjain lebeg
  A könnyűség, mint szellő, mi enyhet ad.
  Esteledik, s csak kilenc árny marad
  A parkban minden, s mindenki felett.

  Kitalált mesékből lesz ólomvértezet
  Az elmosódó jegenyék alatt.
  Sörből nemzett nagyröptű szavak -
  Egy vakmerőtől mind igaz lehet.

  Világok születnek - júliusi éjjelek,
  S magukévá tesznek egy-egy csillagot.
  Ösvénnyé tapos százszín reményeket:

  Mindig lesz egy, ki mindent itt hagyott.
  A kéj sztrádáján űz veszélyeket:
  Füstben gázoló, kormos szélű életek.

  III. Nyári éj a kollégiumban

  Füstben gázoló, kormos szélű életek -
  Emma ablakán éjjel idegen neszek
  Kúsznak fehér nyakához - a város lélegez -
  Nehéz lehelet, mint bűnös férfikezek.

  Fejére húzza a takarót, megremeg:
  A kollégium ablakai vizslató szemek.
  "Csak szólj édes! Zavar, ha lihegek?"
  Emma sír. A többi lány nevet.

  És kezdődik a tánc, s Emma szobra középen,
  Pezsgő fröccsen, elázik féltett kelme,
  És lék nyílik nagy robajjal a jégen,

  És vonaglanak megváltást keresve.
  Csak Emma nem mozdul. Tiszta tűzzel ég szenny:
  Lobbanékony szívek öröknek hitt szerelme.

  IV. Ösvény 1.

  Lobbanékony szívek öröknek hitt szerelme
  Lángol át egy múlékony világon,
  S mint kereszt cipelve túl halálon,
  Véres karist nyakán - glória felette.

  Az iskola kapujában, mintha alkonyfényt terelne
  Szebb világba, ártatlansága süt túl az árnyon,
  Mi szoknyájába túr szemérmetlenül, s a szájon
  Enyhe rángás: felnéz, mintha mindent feledne.

  Ahogy elindult, még senki sem indult -
  Antik szoborként, szebb édent remélve,
  S amint múlt ketrecéből porba hullt,

  Egy könnycsepp írta fel magát az égre -
  Némán csuklott össze, ahogy vízbefúlt
  Szárnyaló képzelet valóval perelve.

  V. Ösvény 2.

  Szárnyaló képzelet valóval perelve
  Susogott rég szendergő álmokon.
  Felnéztem, s a megdermedt alkonyon
  Egy vakító fehér látomás lebegte

  Szellővé százéves szélcsendem. Meredten
  Néztem Emmát, s régi lábnyomom
  Újra cipőmhöz gurult: a gangon
  Állt, rám nézett, mint sok éve, álmomban, a tengeren.

  Halkan csuklott össze. Néma
  Vízió volt, mert csak látomás lehet:
  Fehér volt. Árva. Mint a nyírfa.

  Az ócska fémhordón ültünk, s az üres üveg
  Cinkos fénye könnyem porba sírta:
  Lángra gyújtotta az üveg éveket.

  VI. Nyári alkony 1.

  Lángra gyújtotta az üveg éveket
  S a többi nyolc vad gúnnyal rám meredt:
  "Ember! Elfelejtetted, hogy hogy lehet?
  Nézd az árvát! Kis bárány, ma született!"

  S keréknyomba köpték szenvedélyüket,
  S nevettünk, mint régen, s a szörnyű élvezet
  Festette rőtre az alkonyban a testeket.
  Indulnom kellett. Nyolc nem szenvedett.

  A lázból csituló város hörgő zajai
  Kísértek utolsó utamon. Hozzáértem, és ő engedett:
  Lágyan emeltem fel a betonhabokból. Karjai

  Forrón csípőmhöz simultak. Nem sírt. Nem nevetett.
  Még megálltam, ahogy fülembe vágtak a nyolc hangjai:
  "Aki velünk van, halhatatlan lehet."

  VII. Közjáték 1.

  "Aki velünk van, halhatatlan lehet -"
  Emmában minden szó csend volt csupán.
  Sikolya lámpaoszlopoknak koccant, s a ruhán
  - Csermelyek - némán folytak vérerek.

  Mint halvány fény, mi alagútból vezet,
  Egy gondolat derengett fejében a néma csend után:
  "A szoknyám tegnap mosta Erdélyben anyám."
  Alig érezte szűz mellein a kezeket,

  S azt hitte, könnye folyik öléből a földre.
  Az ötödik jött. Majd a hatodik. Emma álmodott
  Kis házról, gyerekekről, gondolt a dévai rétre,

  Hol kézen fogva sétált volna vele. Ekkor nézett szemébe:
  A hetedik volt, kit álmaiban látott. Ernyedve lehanyatlott
  Óriások vállán törpeként merengve.

  VIII. Közjáték 2.

  Óriások vállán törpeként merengve
  Néztem, ahogy fénye meg- megcsillan
  S minden álom izzadt párába illan
  S a világ ritmusra rőtté rengve

  Átadja magát céltalan keringve
  Az űrnek, ahogy vakítón kivillan
  Sápadt nyaka a sörösdoboz sírban.
  Magam néztem, és ahogy fehér ingem

  Vörössé ázott. Valami végleg elmúlt.
  Nyolcan kacagtak őrülten, hangosan-
  De a park éjszakává csitult.

  Ott hevert halványan derengve, titkosan,
  Karomba vettem. Hazavittem. S másnap egy levélre hullt
  Reggel az ősz halkan, cinkosan.

  IX. Reggel a kollégiumban

  Reggel az ősz halkan, cinkosan
  Sápadtra mázolta Emma szelíd arcát.
  A nyár megvívta újra céltalan harcát,
  S a város elmúlást gőzölgött álmosan.

  A lányzuhanyzóban neon-világosan
  A lámpák arcát felnőtté karcolták.
  A nők meztelenségük egymásnak ragyogták,
  S Emma fürdött az őszben magányosan.

  A padlón kavicsként koppant minden nevetés,
  Én bent aludtam, párnáját karolva.
  Törülközött, és bágyadt őszi remegés

  Futott át a szobán. Olyan volt, mintha szólna
  Hozzám, pedig néma volt. Felnéztem,s mint sóhaj,lebegés,
  A küszöbről nézett mélázva ágyamra.

  X. Álom

  A küszöbről nézett mélázva ágyamra -
  És én újra régi álmomba zuhantam.
  A tengerben álltunk, és én átkaroltam,
  A menny dörgött minden hazug szavamra.

  Csenddel takart be az óceán gyomra,
  S mi mindentől védve, egymásra hajoltan
  Néztük a feketeséget. Álmomban angyal voltam.
  Az űr miriád tűként fénylő pontja

  Karcolta múltam. Régen eltűnt részem
  Alakot nyerve Emma volt. Árnyamra
  Simította kezét még szomorún, s fent az égen

  Az alkony vitorlája - győztes zászló vászna.
  Emma fénylett. Repülni kezdett. Sírt. A szél búcsúját zúgta:
  A por avarként nehezült szárnyamra.

  XI. Hajnal a kollégiumban

  A por avarként nehezült szárnyamra...
  Hajnal volt már, mikor felébredtem.
  Üres szoba. Kócos ágyak. Fények megrepedten
  Lógtak izzó neoncsőről a valóságba.

  A mámor múló lehelete feküdt rá ágyamra,
  S Emma ruhái fényfoltként, gyűrötten
  Hevertek. Rajtuk halványan, rekedten
  Nyolc idegen öl nyoma. Nyolc tenyérnyi pocsolya.

  A verejtékben úszó kihűlő ágyra
  Néztem. Egy papírdarab. Rajta gyors betűk:
  "Nem tudtál szállni. Elrepültem. Emma."

  Itt maradtam. Ő elment velük.
  S a bűnt gőzölgő ágyra Emma itthagyott árnya
  Minden ígéretét feledve fakón feküdt.

  XII. Közjáték 3.

  Minden ígéretét feledve fakón feküdt
  A másik ágyra némán, amikor beléptek.
  Már mindegy volt, hogy áldás vagy vétek -
  Közönnyel kezdett búcsútáncba velük.

  Belőle fakasztott vért az ő sebük,
  Sokan voltak. Vagy harmincan cseréltek
  Helyet. A fénylő testtől megváltást reméltek.
  Aztán csak feküdt lázasan. Lelkébe mart kezük.

  A csendben később néma szavak a szájon:
  Szeme előtt fehér látomás: sosemvolt tengerek.
  Egy papírra írt, míg egy a másik ágyon

  Jövőjüket álmodta túl a halálon.
  A nyolc belépett.Elindult, s megfogta kezük, mint egy gyerek:
  "Csak én maradtam. Mind felnőttetek."

  XIII. Nyári alkony 2.

  "Csak én maradtam. Mind felnőttetek."
  A parton áll, és tudja, csak így lehet
  Valóvá, mi már csak a könnyű képzelet
  Játéka maradt. A dévai rét őszi fényben remeg,

  S az alkony vérszínre festi a leveleket.
  A patakból születnek tengerek,
  És Emma áll, és hosszú haján szelek
  Táncolják semmivé a hosszú éveket.

  Itt mind igaz. Zöld a zöld, és kék a kék.
  Szárnyai nőnek, és indul, hogy megtalálja
  A partot, ahol szavukra mennydörög az ég,

  Hol a tenger otthon, hol a port szárnyáról majd lefújja....
  - Emma álmodik, és a folyóba lép:
  S magányom ködként borul régi álmomra.

  XIV. Emma úton

  S magányom ködként borul régi álmomra,
  Míg Emma a távolsági buszon távolodik.
  Az álmokból néma leplet sző egy messzi otthonig
  Az elsuhanó fák moraja - sikolt az éjszakába.

  Nem érti, a kusza ábrák derengő pókhálója
  Minek mintázza földdel az eget - pokolig
  Ér a menny, és mennyig a pokol. Vonyít
  Minden fa, fűszál és bokor, de rohanása

  A vonaton is örökké folytatódik - minden tovasiet,
  S Emma magába szívja, míg fények villanak a szembe
  Az őszi estét, s a fenti feketében a miérteket

  Látja feloldódni egy sokkal igazibb csendbe,
  Ami csak benne létezett. Táskáján fakult béklyó fityeg -
  Áttetsző évek illata, mint a pernye.

  XV. Ősz

  Áttetsző évek illata, mint a pernye,
  Egy sosemvolt nyár lombjain lebeg.
  Füstben gázoló, kormos szélű életek,
  Lobbanékony szívek öröknek hitt szerelme,

  Szárnyaló képzelet valóval perelve
  Gyújtotta lángra az üveg-éveket.
  "Aki velünk van, halhatatlan lehet!"
  Óriások vállán törpeként merengve.

  Reggel az ősz halkan, titkosan
  A küszöbről nézett mélázva ágyamra.
  A por avarként nehezült szárnyamra:

  Minden ígéretét feledve fakón feküdt.
  Csak én maradtam. Mind felnőttetek,
  S magányom ködként borul régi álmomra.

  ---

  Emma (2005-2006)

  Őszi mozaik
  Ősz
  Momentum 1.
  Momentum 2.
  Őszi anzix

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг