• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Impresszum

  ARTpresszó Felhasználói szabályzat

  Főszerkesztő: theodor

  A szerkesztőség elérhetősége:
  Email: theodor40@freemail.hu

  Felhasználói szabályzat

  Az ARTpresszó online irodalmi magazin internetes portál (továbbiakban: ARTpresszó) használata, ill. a honlapra történő regisztráció azoknak engedélyezett, akik a jelen felhasználói szabályzatban megadott feltételeket és szabályokat elfogadják, betartják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

  1. Felelősségvállalás
  A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a honlapon publikált minden írás, komment, üzenet, blog bejegyzés, hozzászólás, kép, bemutatkozás, létrehozott szoba vagy indított topic (a továbbiakban általánosan "bejegyzés") a saját véleményét fejezi ki. A publikált bejegyzések tartalmáért az ARTpresszó semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem terheli felelősség az ARTpresszót a honlap használatából fakadó közvetlen vagy közvetett kárért.

  2. Korlátozások
  Tilos olyan bejegyzést létrehozni, publikálni vagy tárolni az ARTpresszón, amely

  • harmadik fél szerzői jogait csorbítja
  • hatályos jogszabályba ütközik
  • törvényellenes cselekedetre ösztönöz
  • gyűlöletkeltésre alkalmas
  • egyének vagy csoportok ellen irányuló, szélsőséges nézeteket valló álláspontot fejez ki, személyiségi jogokat vagy mások méltóságát sérti
  • mások faji, nemi vagy vallási hovatartozását hátrányosan megkülönböztető magatartásra utal vagy erre ösztönöz
  • másokat hitükben vagy meggyőződésükben bánt vagy bánthat, provokatív vagy kirekesztő nézeteket tükröz
  • napi politikai témával foglalkozik, nyíltan politizál, agitál
  • kereskedelmi vagy reklám célú
  • pornográf, vulgáris, obszcén elemeket tartalmaz
  • nyugalmat megzavaró
  • a honlap tulajdonosának, főszerkesztőjének, szerkesztőinek ill. szerkesztőségének döntéseivel vagy tagjaival burkoltan vagy nyíltan szembehelyezkedik, vagy ilyen magatartásra buzdít

  Tilos továbbá az olyan tartalmú oldalakra mutató link elhelyezése is, amelyiknek tartalma a fent megfogalmazott szabályokba ütközik.

  3. Közlési feltételek
  Az a szerző, aki bármilyen művét az ARTpresszónak beküldi, ezzel egyben kifejezi a megjelenés engedélyezésének szándékát, s azért semmilyen anyagi vagy egyéb természetű ellenszolgáltatást nem kér.

  A beküldött műveket a Szerkesztőség átnézi, lektorálja és elbírálja. A beküldött művek közül azok jelenhetnek meg az ARTpresszóban, amelyeket a Szerkesztőség jóváhagy és amelyek nem ütköznek a Szabályzat korlátozásaiba. A Szerkesztőség kizárólagos joga eldönteni, hogy egy adott alkotás eléri-e a publikáláshoz elvárt színvonalat. Ebbéli döntését megindokolni nem köteles, azt a beküldő/Szerző köteles elfogadni.

  A beküldött anyag közlésének előfeltétele, hogy a szerző regisztráljon az ARTpresszón. A regisztrációhoz a tényleges név megadása és arckép mellékelése szükséges.

  A szerző tudomásul veszi, hogy az Artpresszóban megjelent műveit és tagságát nem törölheti, beküldéseit a későbbiekben csak módosíthatja. A Szerkesztőség publikálással kapcsolatos döntéseit a Felhasználó köteles elfogadni.

  4. Jogok érvényesítése
  Az ARTpresso Szerkesztőségének és tulajdonosának joga van az ARTpresszóból kizárni azon felhasználókat, akik szándékosan megsértik vagy megsérteni tervezik a Szabályzat feltételeit, vagy akiknek magatartása a Szerkesztőség megítélése szerint erre irányul.

  Az ARTpresszó Szerkesztőségének és tulajdonosának joga van kártérítési keresetet benyújtani az olyan felhasználókkal szemben, akik megítélésük szerint a Szerkesztőség jó hírnevét csorbítják vagy a Felhasználói Szabályzatot megsértik.

  Az ARTpresszó Szerkesztőségének és tulajdonosának joga van előzetes figyelmeztetés és utólagos magyarázat nélkül minden olyan bejegyzést módosítani vagy törölni, amelyről úgy ítéli meg, hogy megsérti a Szabályzat feltételeit.

  Amennyiben a Felhasználó bármilyen kárt okoz a Szerkesztőségnek vagy harmadik félnek, a Felhasználó teljes mértékben köteles azt megtéríteni.

  5. Adatkezelés
  A Felhasználó regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az ARTpresszó üzemeltetője valamint a tárhelyet biztosító Szolgáltató kezelje.
  A Szerkesztőség nem gyűjt személyre szóló információkat.

  6. Szerzői jog
  Szerzői jogi kérdésekben mindenkor a 1999. évi LXXVI. törvény előírásai az irányadók.

  Feldolgozás, hangosítás, megzenésítés esetén a forrásmű szerzői jogi védelem alatt áll, ha a forrásmű szerzője még él, vagy 70 éven belül halt meg. A szöveg jogtiszta használatáért a beküldő tartozik felelősséggel, az oldal adminisztrátorai pedig ellenőrizhetik azt.

  AZ ARTpresszóban publikált minden alkotás kizárólag a Felhasználó mint szerző tulajdona, azt csakis a Felhasználó engedélyével közöljük. A szerző alkotása beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az ARTpresszóban alkotása megjelenjen, a honlap látogatói megtekinthessék és a későbbiekben az archívumban megőrzésre kerüljön. A szerző tudomásul veszi, hogy az Artpresszóban megjelent műveit a későbbiekben nem törölheti, csak módosíthatja, ügyelve arra, hogy a beküldés a módosítás(ok) után is színvonalas és az impresszum feltételeinek megfelelő maradjon.

  Törvénybe ütköző és ezért tilos az ARTpresszóban közölt alkotások, bejegyzések, ill. azok bármely részletének elektronikus vagy nyomtatott felhasználása, utánközlése, sokszorosítása, terjesztése, átdolgozása, feldolgozása, vagy előadása. Ezek közül bármelyik cselekményre csak a szerző, illetve gyűjteményes műre vonatkozó esetben az ARTpresszó Szerkesztőségének előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor, ellenkező esetben a fent megadott említett törvénybe ütközik és az arra vonatkozó jogkövetkezményekkel jár.

  A Szerkesztőség a Felhasználót eredeti szerzőnek (fordítás esetén, feljogosított fordítónak, megzenésítés, hangosítás esetén feljogosított zeneszerzőnek, hangosítónak) tekinti, plágium, ill. szerzői jogsértés esetén felelősséget nem vállal.

  A közzétett bejegyzésekkel kapcsolatos szerzői jogi vonatkozású kérdésekkel kérjük forduljon hozzánk a theodor40@freemail.hu e-mail címen! Technikai jellegű kérdéseivel keressen minket a theodor40@freemail.hu e-mail címen!
  _________________________________

  2012. június 7-én kelt kiegészítés:
  A VIP tagság feltétele az irodalmi kávéház klubéletében való aktív részvétel.

  Az Artpresszó azon tagjaitól, akiket 30 napnál hosszabb ideig nem érdekel műveik sorsa, s mások munkái sem, a VIP státuszt megvonjuk, inaktív 60 nap után pedig azokat a tagokat, akiknek a szerkesztőség megítélése szerint nincsenek maradandó beküldéseik, töröljük.

  A VIP tagság fennmaradása tekintetében kivételt azokkal a tagokkal teszünk, akik alapos indokkal, például betegség miatt maradnak Artpresszótól hosszabb időre távol és erre az időre a szerkesztőségtől írásban felmentést kértek és kaptak.

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг