• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Az idő küszöbén

  |
  Kovács-Cohner Róbert képe

  I.

  Az előttem heverő út álmosan piheg.
  Padkáján félbetört, hervadó pipacs.
  Rozsdája rojtjai: eddigi életem.
  Ellobbant lángjain megrebben
  elárvult, fakó illata.

  A mezőn a távolban
  sárgán derengő, tántorgó részeg formák -
  talán épp valamelyik kósza érzetből
  alakot nyerő feltámadásod
  mámorát szívják magukba.

  II.

  Látod? Magamhoz tartalak.
  Beléd fúrom arcomat
  /lassan hullámzó hasad/.
  Mindent eltüntetett valami
  rajtunk átlüktető megértés
  - te vagy én -
  valamelyikünk:
  egy észrevétlen, nem akart átváltozásunk.
  Homlokomhoz érintem rovátkolt sejtjeid
  /végighúzom ujjaim gerinceden/,
  és csak sziluett:
  nem remeg meg a táj.

  III.

  Egy útpadkákon egyensúlyozó
  vézna alak kontúrjain időz -
  testem bíborán
  szárnyra kap a száraz
  és én hagynám magam,
  de elcsendesülsz.
  Elcsendesülök, mint a változás
  minden megszelidített örök láz után.

  És a csend -

  Mint átizzadt paplanok között
  A város zaja elől vörös szobába bújva
  Hajnalban
  Mikor még meglapul a nappal
  Egy idegen ágyban
  Az éjszakák sorának közepén

  IV.

  Vonatok járnak:
  szedelődzködik az este.
  Én még kicsit maradok.
  Az elém kucorodó ösvényen
  fegyvertelenül, hamvába törten hever
  a fel- meg felvöröslő világ.
  Titkos anyajegyed domborán
  megbotlik az idő.
  Anyátlanul, árnyatlan hever.
  Egyszerűen.
  Pőrén.
  Válladon lidércek táncolnak:
  hajad glóriáján bukik le a tegnap.
  Felizzol még, ahogy leejtelek
  és orromba szökik egy füstös pincemély -

  Mintha egy mezőn feküdnék
  egy elejtett éjjelen
  és te a sínek távolán éppen átsuhansz
  és szembogarad homorúján
  mint egy vonatablak piszkos ablakán
  reggelbe mosódik át a táj -
  csak rozsdád reked meg szemem fókuszában,
  s mögötte avarban gázol tovább az idő -
  az egyszervolt pír arcodon.

  V.

  Minden állomás megigazult nélküled.
  Már nem kellesz, hogy megtámaszd
  a ledőlni készülő véletleneket.
  Csak egy hajnal, mint bármelyik:
  némán földbe hanyatló pillanat.
  Kihaltál a kőből.
  Elhatárolódótt
  /és alig hallottam sóhaját/
  az ég
  és a szemedbe földesült talaj.

  VI.

  Még elérem a távolsági buszt,
  s mikor felszállok, meg sem értik
  elmotyogott, tébolyult szavaim:
  "Emma nem létezett sosem."
  A sofőr ócska zsebrádiója meg recsegve
  talán valamelyik idejétmúlt istenről énekel.

  VII.

  Hogy ki vagy, ki voltál, nem tudom.
  Távolodom. A hajnal elől futok,
  míg az autópálya rokkája
  varkocsok szőtteseként gördíti lábam elé
  a nyughatatlan, tétova holnapot.
  És mögöttem késő őszi fagyban,
  ahol túlhaladott romantikában egyszer talán
  öszekoccannak az út didergő padkái,
  egy félbetört, elhamvadt pipacs hever
  /hátadra süt a reggeli nap.
  elfordultál, mikor nem figyeltem.
  maradj - csak kávét hozok neked.
  mindjárt visszajövök - /.

  VIII.

  Vagyok, aki vagyok.
  Nincs állandóság,
  hit, vagy sorsszerűség
  az elhaladó sólisztgyurma-tájban,
  csak a torkomba kúszó másnapos íz
  valahol az idő küszöbén
  egy busz ülésén
  hosszú részegség után.

  IX.

  És te sem voltál. Neved már nem tudom.
  Rozsdáid rojtajaiba kuporodik a szürkület.
  Nincs már maradás sem
  a végnélküliség bágyadt vonalai közt -
  a változás az idő küszöbén
  fázós kutyaként hever.

  X.

  Lelobbant lángod
  oldalt fekvő alakod ívét írta le
  karcosult álmaidban
  egy mező felett.
  S ahogy a busz ablakán
  csíkká fut össze minden eddigi -
  csak még egy megunt, elárvult halál.

  XI.

  Észre sem veszem már, hogy egy szirmod hajamba ragadt.
  Kórók boglyáján csak még egy szürke szál.

  ---

  Az éjszakák sorának közepén

  Csendélet
  Az éjszakák sorának közepén
  Nimfa
  Valahogy más volt még
  Éjszakai gondolatok
  Befejezetlen összegzés
  Hajnalban a világ
  Posztmodern Requiem
  Lepketánc
  Az idő küszöbén

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг