• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Visszatérés

  |
  Kádár Sára Hajnalka képe

  Egykedvűen szemlélte az utcát a tornácról. Mintha megállt volna az idő, ugyanazok a libák csipkednék a sánc szélén a füvet, ugyanaz a kukoricás lengedezne drótkerítés mögött. Csak az utca végi ház lilája fakult meg, s minden sokkal kisebbé változott. Húzott egyet a konyakból, és jólesően lehunyta a szemét.
  – Te ki vagy? Egy szöszke kisfiú állt az udvaron, kíváncsi nagy szemekkel.
  – Félix vagyok, hát te ki vagy, kisember?
  – Lackó, itt lakom veled szemben - mutatott a tornyos házra.
  – Aha - bólintott.
  – Nincs lábad?
  – De, van. Gyere, nézd meg, és levette térdéről a takarót.
  – Akkor miért ülsz ebben a kerekesszékben? - kíváncsiskodott tovább a gyerek.
  – Majd elmesélem délután, de most menj, és begurult a szobába.
  Fáradtság tört rá, rettentő fáradtság. A falon lógó festményekre pillantott, és lecsukódott a szeme.
  A rázuhanó nap ébresztette fel, kiitta az utolsó kortyot is az üvegből, nehézkesen ült át a tolókocsiba, és legurult az újonnan készült rámpán. A libák már ott fontoskodtak az út szélén, távolabbról egy kutya nézett rá félénken.
  A kisboltban csupa ismeretlen arcot látott. Gondosan válogatta a szükséges dolgokat, és egy konyakot is levett a polcról. A pénztárnál gyermekkori barátja köszönt rá harsogó hangon.
  – Hazajöttél? - szorongatta a kezét.
  – Haza - s keserűvé vált szájában a nyál.
  – Hallottunk a balesetről, de most jól vagy, ugye? A kerekes széked hozott haza a faluba?
  – Jól, hogyne - s keserű ráncba torzult az arca. Nem volt kedve csevegni, hát kigördült az ajtón.
  A kis utcában várta a kutya, bizonytalanul tett utána néhány lépést, aztán egy liba rontott neki éles gágogással, ő pedig hirtelen megfordult a székével, a harcias lúd a keréknek ütközött, s a férfi arcán kis mosoly suhant át. A fatornyos ház udvaráról gyerekzsivaj hallatszott.
  Letette a szatyrot a házban, csak az üveget vette magához, s kigördült a tornácra. A kék égen fodor felhő lebegett, kellemes fuvallat érintette az arcát.
  – Szia - csengett egy vékonyka hang.
  Észre sem vette, amikor a kapun bejött a kisember.
  – Igaz, hogy te híres festő vagy?
  – Csak voltam.
  – Már nem vagy az? - értetlenkedett Lackó.
  – Nem, már nem vagyok, s ivott egyet az üvegből.
  – Gyere be a házba, mutatok valamit - mondta a gyereknek.
  – Hű, ezeket te festetted? – s elkerekedett szemekkel nézegette a kicsi a szobába zsúfolt képeket.
  – Én, régen.
  – Én is szeretek rajzolni.
  – No, és mit?
  – Elefántot – válaszolta a kisfiú a képeket bámulva -, megtanítasz rajzolni?
  – Jó, később.
  A kisember szeme felragyogott, s kíváncsiskodása nem maradt abba.
  – Miért nem tudsz járni?
  – Balesetem volt - válaszolta kiszáradt torokkal.
  – Már nem is festesz? - folytatta a kérdezősködést.
  – Nem, de most menj, gyere vissza később.
  Tekintete elidőzött régi festményein. Mindene volt: siker, szépasszony, aztán jött a baleset és a bénulás. Felesége kitartó türelemmel ápolgatta, rázogatta fásultságából. Néha már az ecsetet is a kezébe vette. De az élet kegyetlen, elvette mellőle a feleségét. Pislákoló életkedve kialudt, hát hazajött a szülői házba, magányra, csendre vágyva. Már csak a konyak hozott kis nyugalmat neki. Kapucsattanás zökkentette ki emlékeiből. A kisember jött.
  Az asztalra rajzlapok, ceruzák kerültek.
  – Mit rajzoljunk, elefántot?
  – Elefántot, az jó lesz - felelte csillogó szemekkel.
  – Nohát, lássuk, és lerajzolta az állat körvonalait.
  – Most te következel.
  Lackó az asztalnak támaszkodva rajzolt a nyelvét nagy igyekezetében kint felejtve. Izzadságcseppek gyöngyöztek a homlokán, de a harmadik rajz egészen jól sikerült. Segített neki, magyarázott, s a kezecske engedett merevségéből. A gyerek boldogan nézegette művét.
  – Most menj, holnap ilyenkor gyere! - s hörpintett az üvegből.
  Így ment ez nap - nap után. Az utca lassan felkerült a lapokra. Még a fehér kutya is.
  Egy este kezébe vette az ecsetet, színes temperát, s festeni kezdett. Az utca, a libák s a tornyos ház elevenedett meg a keze nyomán.
  A kisember megbabonázva nézegette a festményt.
  – Nekem adod? - kérdezte elragadtatással.
  – Neked.
  A gyerek átkarolta a nyakát, kis orrát az arcához érintve hálásan cuppantotta meg, majd elviharzott a festménnyel. A kutya a térdét bökdöste.
  – Jól van, na, gyere - vakarta meg a nyakát, és enni adott neki.
  A konyakos üveg kiürült, de észre sem vette. Új rajzlapot vett elő, és festeni kezdett.

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг