• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Vallomás a líráról /szonettkoszorú/

  |
  koosán ildikó képe

  Mert széle, hossza nincs a nagyvilágnak,
  s tovább tágul a csillagközi tér…
  A jó líra tömör szépséget ígér,
  esszenciáit rendnek, tiszta vágynak.
  A végtelen felosztva részletekre
  mind önmagába rejtezett egész,
  a kortudás avul, s képtelen merész
  eszme csal galaxis-fényterekre.
  Hát mért ne lenne helye ott a szépnek
  hová a teremtés díszeket rakott,
  és feltár benne több-száz ablakot,
  új kontúrt, színt, fényt küldeni a képnek:
  Megértetni, kik vagyunk, s minek.
  Nekem a líra azilum, sziget.

  II.

  Nekem a líra azilum, sziget.
  A bennem feloldott atomnyi létek
  jelenén túl, ahol véget érnek
  a még rejthető mikro-részletek,
  elektromágnes- rezgések születnek,
  míg lelkemben a boldogságtudat
  széles spektrumú hullámsávokat
  vetít a szerteágazó ereknek.
  Fogom az adás minden részletét
  ahol a lélek kedvére fürödhet
  és úgy hiszi, ma nem hiába élt.
  Elkalandozni kétes részekért?
  Vallom, a vétlen sokszor ráfizet!
  Messziről félem a végtelen vizet.

  III.

  Messziről félem a végtelen vizet.
  Eszmehullámok akit elsodornak
  hajótörött, ha nem ma, akkor holnap.
  Eladni hazát, erkölcsöt, szívet
  a kor kényszerít, pénzért cserébe,
  amott a ház dől, emitt egy roskatag
  ember nyúz titokban elejtett vadat,
  és fát szerez, hogy legyen estebédje.
  S a líra? Hogyan szól, miről beszél?
  …mert nem volt rajta több mázsás lakat,
  légüres szavakat lopkod szét a szél…
  Gyógyír a vígság, vesszen hát a bánat,
  mint strucc, ha fejével föld alatt matat,
  esélyt adok a lélegző virágnak.

  IV.

  Esélyt adok a lélegző virágnak,
  szerzett azilumot itt e sárgolyón,
  ilyen az ember, néha álmodón
  hiszi, és lepkeszárnya nő a vágynak.
  Pince hűvösén élni nem lehet,
  lázong a test, a képtelen alázat,
  viharsodrás feszíti szét a gátat
  ostromolja a fénytelen eget.
  Ami sajátom, jövőm létalapja,
  kedvem a vágyat ésszerűn belakja,
  s lírám, ha szól, nem fog megtagadni.
  Almafám virágos, menyasszonycsokor!
  Buzgó hitemért senki sem okol,
  miért induljak más tájat kutatni?

  V.

  Miért induljak más tájat kutatni?
  Gyökeret tépünk, vele föld szakad,
  ha, ami bennünk él, s tudathoz tapad
  próbáljuk erővel megtagadni,
  Bár váltakoznak jó és rossz napok:
  felver a gaz, és veszni látszik kertem
  -lelkem naponta ahol megteremtem-,
  lírám jön társul, irtani gyomot.
  Fáradt vándornak, akit éhe ölne,
  életét menti pár út-menti körte,
  gyümölcsöt véle így szemezgetek,
  az öröm fáját látom megfoganni…
  Miért induljak más tájat kutatni,
  idegen égövet, égboltot, kegyet?

  VI.

  Idegen égövet, égboltot, kegyet,
  ismeretlenség von fénykörébe,
  ha közeledsz, jobban szemügyre véve
  feltárulnak a kétes részletek.
  Mágneses vonzása lelkednek kevés,
  térerején átsiklik térfeled,
  csalódva lépsz tovább, sírva kérdezed:
  mért kellett nekem ez a tévedés?
  Több a kevesebb! Ismerős zugodban
  igaz meséid forrása, ha csobban,
  hálálkodva áldd gondos istened,
  mert küzdeni hazádban, otthonodban
  jobb, mint henyélni idegen honokban,
  bár termésük szebb tán, s gazdagabb lehet.

  VII.

  Bár termésük szebb tán, s gazdagabb lehet,
  megtévesztő a külső csillogás,
  nem bensőm kényszerít, külső ráhatás
  oldoz fel, akár tolvaj is legyek…
  Rafinált szépruhák, díszes ékszerek,
  hős percemberkék aranytrónusa
  vágyálmot szül, de lombostól dől a fa,
  s az égig érő fény-kopár hegyek.
  Meg kell térni az olcsó kábulatból,
  dalt kölcsönözni kerti madaraktól,
  nem elég csupán jobb lírát akarni,
  szándékot, kincset halomba gyűjtve,
  gáncsoskodást merszünk alá gyűrve,
  saját ruhánkat kell magunkra szabni.

  VIII.

  Saját ruhánkat kell magunkra szabni,
  más rongyát, ékét pőrén se keresd!
  Nem nyílik össze hajnal és az est…
  Idegen dalból elég egy fikarcnyi,
  s mint grafiti a tiszta házfalon
  képedbe rondít, furcsa fintorát
  bőrödbe égve viseled tovább,
  még rád fognák, behódolsz vastagon,
  kordivat szabja méretre lelkedet,
  s a rap hatalmát fennen hirdeted,
  holott, ha kéred, csendjeid felelnek
  polifon hangon, énedről mesélnek,
  halk hárfahúrra komponált az ének:
  kételyek, tudás ábrándok, szerelmek.

  IX.

  Kételyek ,tudás, ábrándok, szerelmek
  az út kiosztott mérföldkövei.
  Üres hátizsák, vagy reménnyel teli
  felbuzdulás, sorstűrő függelmek
  színezik mesterin világom át- meg át.
  Szabálya van és hitele rendnek,
  titkaim kimondva életre kelnek,
  felkavarják a lélegzés porát.
  Mi jobb, egy drámát vállaimra venni,
  vagy gúzsba kötve örökre temetni
  az életigenlő kisded vágyakat?
  Ne várd a választ, máig nem tudom,
  bár volt idő rá, s volt rá alkalom,
  nekem vet ágyat itt az alkonyat.

  X
  ..
  Nekem vet ágyat itt az alkonyat.
  Megannyi parányi fénybogár lebeg,
  cikáz, suhan, képlékeny fényterek
  sziporkáiban teremtőt kutat
  lézerfény-mintás égbolton felettem
  minden újszülött lélekrezdülés,
  rögtől szakadni mégis oly kevés
  hitet ad kölcsön és erőt a kertem.
  Kontúrjaim bár merész ecsettel festem,
  lényegem színeit meg kell keresnem,
  mert fakulnak a lázongó szavak,
  időkényszer ez, ma nincs máshoz közöm:
  vajh’ meddig élek itt, ez égövön?…
  Szolgáló vagyok, s végtelen szabad.

  XI.

  Szolgáló vagyok s végtelen szabad.
  Nem dísz csupán, -hiszem- porzó, és bibe,
  születni, múlni túl a semmibe…
  S még több az emberélet! Lét és gondolat!
  Mikor elesett, csonka, hitvány a test,
  ha gondolat-dimenziókba menti
  magát, naponta újra megteremti
  lényegtelenből az éppen lényegest.
  S mert nemcsak dísz, rút, jó avagy gonosz
  teremtett létemben ami oszt, szoroz,
  más hajtóerőt is kell belül keresnem!
  Kötött a pályám, sorsom rám szabott.
  Erőt csiholok most… télhez illatot…
  Magamért védem, szenvedem a kertem.

  XII.

  Magamért védem, szenvedem a kertem,
  vadhajtás, vihar, kiégett pázsitom…
  Kudarcok poharát fenékig iszom,
  s vermelem, mit jobb időkben szedtem,
  hitet, tévhitet, gondosan beosztva
  rímek árnyékán fényrést bontani,
  mert fény híján semmi sem az, ami..
  zenéljen bár szépen, csengve-bongva.
  Hagyd meg Uram, hagyd meg nekem a kertet,
  ma nano léptékű végtelent kereshet
  a bölcs, hagyd, izgasson még a részlet,
  hiszem, titkaidra tárva tág kaput
  élhetőbb élet kap felfénylő napot…
  Mért hagynám el e hitből rakott fészket?

  XIII.

  Miért hagynám el e hitből rakott fészket?
  Folytonos búcsúzás, megérkezés
  sodrában pörög a megmérettetés,
  fölénk emeljük, s még följebb a lécet.
  Vagyunk, utánunk kiégett por marad
  idő gubancon át- meg átperegve,
  s ott ahol arasznyi nyugtunk lehetne
  tér szab határt, a testbe bújt salak.
  Megpróbálom az időt megragadni,
  ingovány húz, meredély alatti
  mélység megfontolásra késztet.
  A jelent kell erősen átkarolni
  ne vesszen el belőle sem maroknyi,
  még elmosná a felejtés, enyészet…

  XIV

  Még elmosná a felejtés, enyészet,
  hogy esküvésem nem szegtem soha!
  Tanúm e táj, s én, lelkes pásztora
  fő-hajtva kezdem róla a beszédet.
  Lírámban fény, szín, finom árnyalat
  mögé eleven hitet, gyermekéveket
  rejtettem, mind, a féltett kincseket,
  belőle ennyi talán megmarad…
  S még mennyi minden háborog belül
  a-mért az ember folyton lelkesül,
  mégsem lesz része a hét csodának…
  Ágaznak, érkeznek összegyűlt utak,
  hazám e sziget, s az enyém marad,
  mert széle, hossza nincs a nagyvilágnak.

  XV.
  /mesterszonett/

  Mert széle hossza nincs a nagyvilágnak,
  Nekem a líra azilum, sziget,
  Messziről félem a végtelen vizet,
  Esélyt adok a lélegző virágnak.

  Miért induljak más tájat kutatni,
  Idegen égövet, égboltot, kegyet,
  Bár termésük szebb tán, s gazdagabb, lehet,
  Saját ruhánkat kell magunkra szabni.

  Kételyek, tudás, ábrándok, szerelmek,
  Nekem vet ágyat itt az alkonyat,
  Szolgáló vagyok, s végtelen szabad,

  Magamért őrzőm, szenvedem e kertet.
  Mért hagynám el e hitből rakott fészket?
  Még elmosná a felejtés, enyészet!

  Szombathely, 2010 április 9-15

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг