• копирайтинг
  • копирайтер
  • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
  • рерайтинг
  • контент для сайта
  • наполнение сайта
  • написание статей, статьи на заказ
  • рекламная кампания
  • обслуживание сайтов
  • биржа статей
  • пресс-релизы
  • копирайт, копирайтеры
  • Golgotán

    |
    gosivali képe

    Csak belélegezted könnyedén mi itt
    körözött mint a vér az erek útján
    de oly sovány a boldogság ami maradt
    szép mosolyod s hangodat
    csak néha hozza el a pirkadat
    kis kavicson moccanik’ kúszik az emlék
    és eltűnik észrevétlenül elsiet
    jajongó terhem ki érti meg?

    Ki fiút szült e lángperzses világra
    s fogadalmát megszegi
    hogy bűn nélkül állja a sors csapásait
    ha szeretni kész
    megválthatja-e még
    jégzátonyra futó álmait?

    ...és fény simult a sápadt víztükörre
    a rohanó víz még a hátára vette
    mielőtt a rombolást bevégezte
    s mint unt szeretőt
    végleg sorsára engedte...

    A legfájóbbak ma is a hajnalok
    ha újra és újra jeges hiányra virradok
    és feltör az a makacsul élni vágyó fájás…
    felszakad és élni kezd a mélységes bánat
    s csak járom vigasztalhatatlanul
    vég nélkül golgotámat
    de hiába a Mester nem hallja
    erőtlen egyre halkuló imámat.

    ...és fáj a csönd a búcsú némasága
    különös hallgatásba
    zárja a teaillatot
    de megszépít mindent a múlt ringatása
    mikor nem kegyelemből szerették
    és nem csupán a testét
    mikor nem csak annyi volt egy szombat este
    mint koldusnak a kenyér
    némán odavetve...

    Ó, hol van a derengő, gyermeki béke,
    a türkiz égbolt angyal-ragyogása
    az ébenfekete éjszaka után,
    mikor a derűs hold jeges udvarán
    félszeg hajnal-pír tör át?
    Most tűnik a fényben, és rettenetes
    a pirkadó, reggeli ábránd,
    felhőkhöz bújik a foszló, tündéri vágy,
    és vijjogva szálló madárraj húzza
    tovább a tűnő, ezüstös álmot...

    Ó hány nap még a végső ébredés
    ami e káoszból kivezet hány csillag
    vakító fénye kell hogy tisztán lássam
    ha hitványság és gazság festi
    vaksötétre az eget s ha odavész
    a Szeretet... miféle rend vezet ki
    e zűrzavarból?

    Már veszni érzem hitemet
    hogy meglátom felderülni még
    a felhők mögé rejtőző kék eget
    de hová lehet fellebbezni ha bűn
    és pusztulás fenyeget?

    ...és fény simult a sápadt víztükörre
    a rohanó víz még a hátára vette
    mielőtt a rombolást bevégezte
    és fáj a csönd a búcsú némasága
    de megszépíti ma is a múlt ringatása
    mely különös hallgatásba zárja
    a hűs teaillatot...

    Te ki a földet eget és vizeket
    ezüstös fényeddel óvod
    a nagy időtlenségnek
    és esténként újra gyújtod
    az ég lámpásait
    hol csillagok őrzik az isteni holdfényt
    mit magányban imád már
    minden éjen a lány
    ó mondd miért borítottál fekete
    fátylat az árva anyára s a fiú
    szívére ki hősként élt
    és szeretni jött ide?
    Félek… Mit hoz az éj még
    ha haragra lobban
    az isteni láng?

    ...Az a régi nyár örökké fogva tart...
    Szorít a torkom látom ahogy a part
    és a hullámok között
    vergődő szárnyak megtépett angyalszív
    mögé rejtőzve várnak
    hogy az idő kereke megfordul pereg
    és valóra válnak a homokszemek
    és színes kövek közt árván megbújó
    széjjelhullt álmok.

    ...Néha elképzelem
    milyen lehet olyan magasra szállni
    hogy meglátom magam az ég tükrében
    talán úgy lesz mintha közben
    mi sem történt volna mintha örökké tartana
    a repülés vagy talán egészen mást jelent
    a szó is; Otthonra találni végül
    és bátran kimondani
    nincs semmi ok a rettegésre
    sohasem vágytam még így a fényre
    jó lenne megtudni végre
    „*Milyen lesz az a visszaröpülés”
    a ferde horizonton?

    Talán egy átlagos nap lesz csupán
    télvégi gyakorlat a túlélésre
    amikor egy kiüresedett
    immunhiányos délutánon
    átvillan még a tavasz és egy régi nyár
    emléke elsimítja a gyűrött gondokat
    és a sápadt napsugár egy félszeg
    mosolyt is engedélyez talán
    a táj fehérre fagyott homlokán
    és szenvedésbe vénült arcomon...

    * P.J. verssora
    (Szabálytalan canzone. Versmontázs - saját hangulatra.)
    Illusztráció: F. Csapó Irén, Jézust leveszik a keresztről

  • копирайтинг
  • рерайтинг
  • рекламные статьи
  • слоган
  • нейминг
  • сео копирайтинг, SEO копирайтинг