• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • HERVADÓ SZÉPSÉG A VÁGY... ÖLÉBEN

  |
  Pekka képe


  © - Copyright Pekka

  1.

  Elsodor a vágy, ahogy rám feszül
  Hervadó szépségével a csalódás,
  Egykori emlékeivel beleül
  Karfa közé a fáradt vonzódás,
  Engedi - csodáljam milyen is volt ott,
  Mikor fellobbant az esti forrongás;
  Széken hagyott múltunk felsikoltott,
  Ahogy vadul ránk terült a borzongás.
  Konokul felizzott - majd halkan rikolt
  Még egyet az a késői zsongás,
  Miközben fénytelen csendben eliszkolt
  Végtelen útján a néma HALLGATÁS.

  Felidéztem: kezed a kezemben,
  Olykor reményt is vesztve, néma csendben.

  2.

  Olykor reményt is vesztve néma csendben
  Zakatol szavak között holnapunk -
  Esti fényében szent helyén, hol lakunk.
  Múló vágyak tengerén, hajónk libben,
  S mi felhőkben úszunk - dzsunkánk mélyén
  Hallgatjuk a szélben morajló felszínt,
  És az egyre halkuló dalunk végén
  Távolról a sötétség - felénk int.
  Valamit suttogott, s én nem felelek;
  Végtelen harmatot szitálva az ég
  Rám terül, hogy nyugalmat keressek,
  Hol az ELENGEDÉS lassan oszlik szét.

  A reggel ringat, otthagy egyedül -
  Keserű-édes minden, itt, legbelül.

  3.

  Keserű-édes minden, itt, legbelül,
  Ahogy kitekintek az elmúló
  Semmibe - a sziklás szirtekre terül
  Hanga zöldje és a sok, kisimuló
  RINGATÁS öblében - a szenvedés
  Kialvatlan ráncaiba bújtatva,
  Némán megkoptatta az üresedés
  Fáradt ágát. Semlyéken csúsztatva
  Konokul percet lop, s lassan lepereg
  Az a néhány porszem, s a feslett fátylak,
  Árnyékába köd párát lehelek,
  Míg a feledés útjára bocsátlak,

  Azon az elhagyott, kopár szigeten,
  Lenge és elfoszló gyolcs ingemben.

  4.

  Lenge és elfoszló gyolcs ingemben
  Feküdtem melléd egy néma alkonyon
  Darabokra tört mosollyal szívemben,
  Azon a rég elképzelt balkonon.
  A hajnal még egykedvűen jött felénk,
  Mi lehunyt szemekkel éreztük, talán
  Még újra kihajt a kis zöld meténg -
  És nem maréknyi emlék lesz; mi tompán
  Szertefoszlik. Lehullott várakozás
  Kopott halmai lépteink nyomán,
  Bennük árkot vésett a VÁGYAKOZÁS.
  Csendben ültünk, a feledés fogatán

  Walkűrök meséltek, s néma volt hangunk,
  Kiömlött romlott, léha illatunk.

  5.

  Kiömlött romlott, léha illatunk,
  Talán Freyja istennő sem szereti,
  Ha a szépség mágiájába halunk,
  Vagy csak az idejét vesztegeti -
  Ki elolvad édes ízű énekén,
  Nem is sejtve, hogy az élete buján,
  Bíbor fénnyel telefirkált regény,
  Múló éjjeli ALKUDOZÁS csupán.
  Egy csillag galaxisából elballag,
  Tétova fénye arcodra vetült,
  De halld, lenge foszlányait a dalnak
  Alkonyi hangok csendjében elmerült,

  Ott, hol mámorát itta az ajkad
  És a mindig izzó vágyam sem lankad.

  6.

  És a mindig izzó vágyam sem lankad,
  Pár eltévedt harmatcsepp - mielőtt
  Pillantásod, mint távoli csillagzat
  Fénye rám terült - simulva beleszőtt
  Időtlenséget, vadul örvénylő
  Elmúlások szimpla látomásait,
  Hajnali ébredésekből felfénylő
  Kialvatlan álmaink százait.
  Te elsuhanó éjszakáid veted,
  Párájából lehull az est kendője,
  S a DERENGÉS lenge fátyla befed,
  Mint a csillogó csermelyek redője,

  Míg velünk az éjbe bújt halk szavunk,
  Mi csendben, egymás ölében izzadunk.

  7.

  Mi csendben egymás ölében izzadunk,
  Mennyi elfelejtett álom pihen,
  A sötéthez egy kis csillogást adunk,
  Figyeli a hallgatást, fű sem zizzen.
  Derengve zárta kopott kapuját -
  A hunyó világba burkolt tanúját.
  Zsarátnok árny - ÓCSKASÁG a falakon,
  Hajnali pára ringatja, talán
  Vágyak feszülnek málló csodáinkon,
  Földbe izzadt requiem oldalán
  Pihen, míg az idő - kottáinkon
  Átírja azt a pár akkordot dalán.

  Hull fölém - miljomnyi tüze takargat,
  Csak a testem remeg, ahogy jajgat.

  8.

  Csak a testem remeg, ahogy jajgat
  Lelkem - morajától hangos hajnalon,
  Átfénylő tüzes virágot hajtogat.
  Sejtjeim koldus-öledben hagyom,
  Mint hű szeretőket, hogy lázam oltván,
  Részegítsen, öleljen tovább - nagyon.
  Csak a kora' éj maradt ott árván,
  Hogy szirmok bódító bársonya fonja
  Ringó álmod, az égi valóság lágy
  Szövetével hajadban, s bevonja
  Arcunk, hűs tavasz öblén a múló vágy,
  Mintha a SODRÁS illata folyna

  Rejtekén. Ajkam néma volt - mégis
  Megvész, mint egy elátkozott krudélis.

  9.

  Megvész, mint egy elátkozott krudélis
  Rikoltozó látomása: égből
  Hirtelen lehullott, eltitkolt fétis,
  Néhány kép elkopott foszlánya régről,
  Retinán szőtt dagerrotípiák
  Letörölhetetlen sötét rétege;
  Tornyokban - a szűkszavú novíciák
  Vecsernyére készülő éneke.
  Hallgatag barnájában az estének
  Néztelek, ez a ZSONGÁS, az mind te vagy
  És szárnya bomlik szirmok testének,
  Hol a pára ráolvad, s néha megfagy.

  Hangod bársonyán ébren álmodom,
  Csak fekszem kövekkel ékes lantodon.

  10.

  Csak fekszem kövekkel ékes lantodon,
  Bárminek formájába rejtőzz is,
  Az ÉRINTÉS titkait kigombolom,
  S az este fakó pirosa sem tövis.
  Lehunyt szemű alkonyt egy csupasz ág
  Takarja, fáradt tánca ellenszegül
  A tegnapoknak, és mint a szárazság
  Rosszkedvünk hordalékán - szétterül.
  Felissza hangunk a bágyadt hallgatás,
  Ráfeszül álmunk a málló csodára,
  Hol néha a hamis igazat ás,
  Kutatjuk, de nem jutunk a nyomára.

  Vágyunk foszlik, marad hipotézis,
  Úgy betakarnám a sötéttel - mégis.

  11.

  Úgy betakarnám a sötéttel - mégis
  Majd elolvadok, a vágy tengerén
  Eltévedt redőket simít az ég is
  Az éjszakák édes ízű énekén,
  Hogy rám terítse kopott-álmosan,
  Leplét. Távol, fű haja játszik, széllel
  Táncol még, elringatva komótosan
  Az est kapujába bámul. Kérlel
  A PIRKADÁS, vele úszik az ármány,
  Felitta rég a tüzek hamvas testét,
  S lett vászon takarta hideg márvány.
  Csak néztelek és mint a nyári esték

  Titkolt emlékeit sorsomba fojtom,
  Csillogását a hajadba sodrom.

  12.

  Csillogását a hajadba sodrom
  A nyárnak, és a szelekbe kiáltott
  Álom - megkopott képeit eloldom.
  Bekopogott az éj és megállt, ott
  Mellette, kikócolta a hajnalt, fényt
  Lopott, míg ringva álmodtam az alkonyt.
  Egy hervadó szépség koldusaként
  A pirkadat elérte, mint egy asszonyt,
  Az ég alját még karcoló fuvallat
  És SUTTOGÁS. A vágyak ölében
  Hallgat a végzet, akit - a sors vallat
  Az éjbe rejtett szótagok öblében -

  Hangtalanul, sötétségbe szórtak,
  És a szavak omló selyemről szóltak.

  13.

  És a szavak omló selyemről szóltak,
  Mint bársonnyal szőtt feslett vétkeim,
  Hol levetett múltam képei álltak,
  Árnyak takarták a hajnal székein,
  Majd ráült, mint egy derűs szélkalap
  És zúgva bekopogott az ÉBREDÉS -
  A fény nyalábjain küldött ég-darab
  Int, a függönyön játszó teremtés
  Rám néz, körbe jár, és itt van még velem,
  Mire hozzám érne - valamit üzen:
  Az élet palástja, kész gyötrelem,
  Hervadó szépség - az elhamvadt tüzem.

  Szívemben fáradt néma szavak lógtak,
  Mint nyári éjbe festett pár szótag.

  14.

  Mint nyári éjbe festett pár szótag,
  Feslett képei az alvó köveknek.
  Az érett kalász-mezők ringatóztak,
  Füveik selyemútján követtek
  Végtelen, hosszúnak tűnő utamon,
  Mit vágyból szőtt álmaimban bejártam.
  Kerestem és réveteg kutatom -
  A GYENGESÉG kapuját már kitártam,
  Vadul és kócos hajjal álmodtalak,
  Hol mindig szédült velem a párnám,
  Mint egy ködből kilépett fáradtalak
  Feküdtél az ágyamon - úgy terült rám

  Az ég, s tudtam - válladon keresztül
  Elsodor a vágy, ahogy rám feszül.

  15.
  (mesterszonett)

  Elsodor A VÁGY, ahogy rám feszül,
  Olykor reményt is vesztve néma csendben
  Keserű-édes minden, itt legbelül
  Lenge és elfoszló gyolcs ingemben
  Kiömlött romlott, léha illatunk
  És a mindig izzó vágyam sem lankad,
  Csendben egymás ÖLÉBEN izzadunk.
  Léha testem megremeg, ahogy jajgat,
  Megvész, mint egy elátkozott krudélis.
  Fekszem kövekkel ékes lantodon,
  Úgy betakarnám a sötéttel - mégis
  Csillogását a hajadba sodrom,

  És a szavak omló selyemről szóltak,
  Mint nyári éjbe festett pár szótag.

  HERVADÓ SZÉPSÉG A VÁGY... ÖLÉBEN
  /Szonettkoszorú/
  1. HALLGATÁS
  2. ELENGEDÉS
  3. RINGATÁS
  4. VÁGYAKOZÁS
  5. ALKUDOZÁS
  6. DERENGÉS
  7. ÓCSKASÁG

  8. SODRÓDÁS
  9. ZSONGÁS
  10. ÉRINTÉS
  11. PIRKADÁS
  12. SUTTOGÁS
  13. ÉBREDÉS
  14. GYENGESÉG

  15. A VÁGY... ÖLÉBEN

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг