• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Golgota csendje

  |
  D. Bencze Erzsébet képe

  Hajnalodott...
  „Erős, durva kereszt legyen!
  Ne cicomázd! Siess vele!”
  – sürgette a főpap az ácsot,
  s ő azonnal munkához látott.
  Hulltak a forgácsok...
  Két pribék hamarosan jött is érte.
  A mester nehéz szívvel néz utánuk,
  verítékét törli.
  Vajon kinek készítette?

  *

  Hosszú az út Golgotára.
  Jézus roskadozott
  a hatalmas súly alatt...
  Nyomában hömpölygő,
  lármás, gyülevész csőcselék,
  ki nemrég hozsannát énekelt,
  „Feszítsd meg!” –
  zúgta most a tömeg.
  Gyilkos karok lendültek,
  súlyos kalapácsütések.
  Célba értek a rozsdás vasszögek.
  Vér mindenütt...
  Lecsorgott a fán.
  És Ő hagyta magát,
  hogy megmentsen minket...

  Ágaskodó fakereszt
  két lator között a hegyen.
  Utolsót vonagló, törékeny test.
  Alatta könnyek, zokogás,
  majd egy fájdalmas
  kiáltás odafenn:
  „Istenem, Istenem,
  miért hagytál el engem?”
  A teremtés kifosztott magánya...

  „Beteljesedett.”
  A Megfeszített
  felmagasztaltatott az örök csendbe.
  De micsoda csend ez?!
  A bűn ára. Súlyos váltság.
  Értünk volt minden kín.
  Végiggondoltad már?
  Érted.
  Érted?!

  Megaláztatása után
  az Ő dicsősége
  túl van mindenen,
  túl az egeken,
  földön, poklon át,
  felülteti magához
  a megtért bűnösöket.
  „Ma velem leszel a paradicsomban.”
  Mekkora erő lakik e néhány szóban!
  A keresztfa tövéből
  égbe hajt a kegyelem...

  Vigasztaló oltalma
  mindenkit megtalál
  akkor is, ha nem keresed.
  Benned él Húsvét misztériumában,
  amikor térdre borul a világ.
  Eléd fog állni halálod óráján,
  feltámadottan, teljes hatalommal,
  s megnyitja a mennyet neked,
  átszögezett kezében tartva kulcsát.
  Szegények, gazdagok,
  szemforgató árulók, hitetlenek,
  bölcsek, és ostobák
  egyetlen menedéke.
  Megváltónk szenvedése
  szeretetté érik
  Golgota végtelen csendjében...

  2016. március 25. (Nagypéntek)

  *
  Kép: Munkácsy Mihály: Golgota

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг