• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • (epilógus)

  |
  Bige Szabolcs Csaba képe

  https://artpresszo.hu/sites/default/files/Bazár SSA46238.JPG

  Dénes szomorúan vette tudomásul, hogy ő miatta, az ő választása, foglalkozása miatt betegedett meg az édesapja. Gyötörte a lelkiismeret, de változtatni nem tudott a helyzeten. Mona társaságával nyugtatta magát. A lány jelenléte, vidám természete balzsamként hatott gyötrődő lelkére. Olyan jól lehetett vele mindenről beszélgetni, a fiú tejesen megnyílt előtte, legrejtettebb gondolatait, kételyeit is megosztotta vele. A Pannónia teraszén ülve beszélgettek egy fekete és üdítő mellett. Egyszerre, mint egy fúria rontott oda hozzájuk egy villogó szemű, barna nő és megragadta Mona karját.
  - Anyúúú! – kiáltott fel a lány.
  - Azonnal gyere el innen, nem állhatsz szóba ezzel az emberrel!
  - De asszonyom …
  - Rá ne tegye a kezét a lányomra! A közelébe se jöjjön.
  - De …
  - Megértette? Mert, ha nem, tönkre teszem, úgy éljek! Jó ismerősöm Godeanu ezredes, a maga parancsnoka. Egy szavamba kerül és magának annyi.
  Ezzel Monát magával rángatva elviharzott.
  Dénes döbbenten nézett utánuk. Nem értette, mi történt, miért történt, mi ez az egész?
  - Hozhatok valamit, őrnagy úr? – állt meg előtte a pincér.
  - Nem vagyok úr! – replikázott dühösen.
  - Nálunk minden vendég úr.
  - Valami erőset, egy vodka martinit.
  - Egy vodka martini zöld olajbogyóval. Vettem! – szólott és fordult.
  - Fricikém, ki volt ez a nő?
  A megszólított Frici, visszafordult a vendég felé.
  - Mondhatom?
  - Halljam.
  - Egy vadmacska. Férfi legyen a talpán, aki megszelídíti.
  - Nagy kópé vagy, Fricikém. Hozzad az italomat.
  Elgondolkodott Dénes a nő heves kitörésén, a parancsnokától nem tartott, de kíváncsi lett, ki is ez dühös perszóna. Nem volt nehéz megtudni. Rendelkezésére ált az egész apparátus. Másnap utána is nézett, s megtudta, hogy a neve Albu Betti és hogy nyelvtanár a Líceumban.
  Néhány nap múlva elhívta egy beszélgetésre oda a tetthelyre, ahol az ominózus vita történt.
  - Azért kértem, hogy itt találkozzunk, mert kötetlenebbül beszélgethetünk, mint az irodámban – mondta Dénes nem minden célzat nélkül említve az irodáját.
  - Meg vagyok hatódva!
  - Nem azért mondom, de ledöbbentem a múltkor és fogalmam sincs, miről van szó. Kérem, magyarázza meg.
  - Mikor megtudtam, hogy Mann György az apja …
  - Apámat ne keverje bele! Súlyos beteg, haldoklik.
  - Oh, Doamne! Jaj, Istenem! – jajdult fel és minden vér kifutott az arcából.
  - Jól van, asszonyom?
  - Nem tudom … Igen, jól vagyok. De … de ő Mona apja!
  - Mi? Hogy? Jól értem, Mona a nővérem?
  - Igen. Az egyetemen barátok voltunk, nagyon szerettem. Okos volt, úgy zongorázott, mint egy művész és a tanulás, a karrier miatt elhagyott engem is és a zongorát is. Csak miután szakítottunk tudtam meg, hogy babát várok. Nem szóltam neki róla, a büszkeségem nem engedte. Haza mentem a szüleimhez, halasztottam egy évet az egyetemen és megszültem Monát.
  - Ő tudja?
  - Nem, még nem. De ott jön.
  - Mondjuk meg neki!
  Mona odajött hozzájuk és látva aggodalmas képüket, elvigyorodott.
  - Még nem falfátok fel egymást? Azért elég gyászos az ábrázatotok!
  - Hááát …
  - Elő a farbával!
  - Ülj le, mert olyant hallasz, hogy elájulsz – figyelmeztette Dini.
  Várakozva nézett rájuk, miután elhelyezkedett a felkínált széken.
  - Szóval, nem húzom az időt. Dénes a testvéred, az öcséd apáról.
  Senki se mert megszólalni, súlyos csend telepedett rájuk. A leány némán várta a folytatást, a magyarázatot. Majd Dénes felé nyújtott a két kezét – Öcsikém! – suttogta. A fiú megfogta a feléje nyújtott kezeket – Nővérkém! – visszhangozta.
  - Miért nem keresett meg soha az apám? – kérdezte aztán Mona.
  - Nem tudott rólad.
  - Most hol van?
  - Kórházban. Nagy beteg – válaszolt Dénes.
  - Szeretném látni!
  Azon melegében indult is Mona Dénes kíséretében a kórházba. Albu Betti nem tartott velük. A folyosón szembe találkoztak Dénes édesanyjával, aki csodálkozva figyelte a közeledőket, az idegen lányt Dénessel.
  - Mi ez a dolog, kicsifiam?
  - Kegyes cselekedet, mondta a tiszteletes úr! – válaszolta és bementek a kórterembe. Mona, amint meglátta a magatehetetlenül fekvő embert, elsírta magát, letérdepelt az ágya mellé és megcsókolta kezét.
  - Apa, apuka – suttogta. Aztán csak nézte z ismeretlen embert, a lehunyt szemeket, a mozdulatlan arcot. Csak nézte, nézte, majd ráborult, s a takaróba dünnyögve folytatta: - Nem igazság, hogy mire megtaláltalak, el is kell veszítselek. Mennyit álmodoztam rólad, mennyire szerettem volna, hogy érints meg, hogy ölelj át, hogy szeress.
  Felemelkedve megsimogatta a beteg borostás arcát. – Szeretlek, apa! – A férfinek megértve a leány szavait mintha megrebbent volna a szeme, de ez lehet csak egy önkéntelen reflex mozdulat volt.

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг