• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Ephata VIII.

  |
  Kovács-Cohner Róbert képe

  VIII. (virrad)

  egy magányos gyermek
  harcba szállt a sötét éjszakával
  halkan indult útnak -
  az ajtó megnyikordult
  mikor útra kelt
  arcába csapott a hó függönye
  és ő anyjától tanult mozdulattal
  söpörte ki haját homlokából
  egy éjjel útra kelt
  zsákjában elmúlt fiatalkorával
  elindult az ösvényen

  tél volt

  éjszakák múltak
  hideg éjszakák az erdőben
  tűz mellett
  medvék barlangjában
  favágók kunyhójában
  viharfelhőkkel takarózva
  farkasok bundájába fészkelődve
  vagy sellőkkel mélyen egy lilás
  víz alatti álmodott világban
  egy hegy csúcsán egy öreg remete
  meleg kabátjában
  fáztak ők is
  fáztak mindnyájan
  hiszen tél volt

  és kértek tőle valamit
  bundájuk melegéért
  takarójuk puhaságáért
  testük lángjaiért
  kabátjuk illatáért
  és ő a zsákjából
  fényt adott nekik
  elosztotta közöttük
  a reményt és hitet

  de az éjszaka nem múlt el soha
  és apja és anyja még mindig
  a régi kis faházban aludt
  ugyanazon az éjjelen
  amikor útra kelt
  csak ő öregedett percről percre
  éjszakáról éjszakára
  ahogy zsákjából lassan
  fogyott a fény

  bölcs lett
  erős szép és hatalmas
  a sellők hullatták érte könnyeiket
  mikor tovább indult
  a mormota utána ment a hegyről
  hogy maradjon vele
  a farkasok felajánlották neki zsákmányukat
  a medve kiballagott barlangjából
  hogy helyet adjon neki
  és a felhők köddé szálltak alá
  hogy ott is betakarózhasson
  de ő sosem maradt
  csak ment tovább
  a hajnalt kereste
  (nem is tudta
  hogy a sivatagban is
  felkelhet a nap
  mikor már minden mindegy lesz)

  lassan elfeledkezett
  a régi kis faházról
  ahonnan valamikor régen útra kelt
  pedig csak percek teltek el
  és még be sem csapódott mögötte az ajtó

  haja szürkéssé színeződött
  (nem ezüstösödött: fakult)
  keze megkérgesedett
  ahogy vágta magának az utat
  és már arra sem emlékezett
  mit is keres
  miért is indult útnak
  nem emlékezett rá
  hogy a hajnalért szállt harcba
  a hajnalért osztotta szét zsákjából
  régi fényét
  a hajnalért felejtette el
  elmúlt gyermekkorát
  a hajnalért árulta el
  az erdő állatait

  a hajnalért
  amit még sohasem látott
  csak álmodott róla minden éjszakán
  míg álmait a hold fojtotta meg

  csak néha gondolt arra
  milyen nehéz teher lett magának
  így hogy már lebegni sem vágyik
  hogy már nem vonzza a virágok illata
  és a sötétben minden virág fekete és fehér
  fekete virágok
  fehér virágok
  a lombok közt elárult tekintetek -

  aztán már ezer éve vándorolt az erdőben
  mikor meglátta őt
  s az erdő hirtelen a földre roskadt -
  egy búzamezőn találta magát

  meglátta őt
  a kalászok közt feküdt
  alakja halványan derengett
  még nem voltak körvonalai

  és harang zúgott fel
  szörnyű kondulással
  összes elfelejtett fájdalmával
  szülei összes megálmodott álmával
  minden elárult levél zizegésének hangján
  a hold metsző fényének hangján
  elhagyott színházak igazságának hangján
  fülledt hátsóülések úttestre hajított
  sörmámoros imájának hangján
  az összes elmaradt búcsú hangján
  szólt a harang
  és látta
  ahogy a pokol útjai
  üres varázslatok köré csavarodtak

  a hajnal a kalászok között feküdt
  és felnézett rá és kérte
  hogy soha ne vigye fel a kápolnába
  hitét ne törje szét a tükörben
  'lásd a jelet' - szólt
  és mint vércsepp a borban
  oldódott fényben a sötétség

  virradt

  gyermekkora feláldozott fényeiből
  előtte kelt életre a hajnal
  és a csillagokat ruhájára pöttyözte
  és a holdat homlokára akasztotta
  és fehér ruháját levetve
  sápadt bőre bevilágította a tájat

  hajnal volt
  talán tavaszi hajnal

  és az erdő helyén ott állt a faház
  és az ajtó épp nyikordult
  ahogy a gyermek elhagyta a házat

  fehér ruháját levetve
  megcsókolta őt
  a végtelen búzamezőn
  a horizont kitágult
  és a távolban tornyok emelkedtek
  a reggel fehér tornyai

  és a felnőtt karjait kitárva állt
  és a szél fodrozta ingét
  és tudta hogy már sohasem
  sohasem szárad el a búza
  és sohasem látja meg a pusztát
  és hinni fog neki
  hisz ő a hajnal
  őérte árult el mindent
  és karjába vette a fehér fényű
  láng-alakú pirkadatot -
  lépett egyet
  és a tornyok felé indult
  szabadon
  lobogó fekete hajjal
  boldogan -

  az ajtó becsapódott
  ahogy a pokol útjai
  üres varázslatok köré csavarodtak
  s apja felébredt a zajra
  az ajtóban állt
  és nézte a férfit
  a távolban
  a reggel fényeiben
  a párkányra nézett
  ahol szürke virágok hervadtak
  csak tegnap volt hogy a réten szedte őket
  édesanyjának
  az ajtóban állt és csak nézte
  ahogy fia eltűnik a távolban
  és már csak a felkelő nap látszik
  a horizonton
  az ajtóban állt
  és csak magának motyogta:
  Hát felnőttél, fiam.

  Isten óvjon utadon -

  ____________
  Vedres Csaba Ephata - Tortured and Formatted című albuma alapján készült kötetemből
  - 2007 -

  I. (meggyötörten és megformázva)
  II. (micsoda csend)
  III. (autóstop Las Vegasba)
  IV. (feküdj a földre)
  V. (sivatagi hajnal)
  VI. (fekete virágok, fehér virágok)
  VII. (metamorfózis)
  VIII. (virrad)
  IX. (évszakok)
  X. (titok)
  XI. (meghajlott jegenyék)
  XII. (villódzó eső)
  XIII. (otthon)

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг