• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Ephata I.

  |
  Kovács-Cohner Róbert képe


  I. (meggyötörten és megformázva)

  a minden és a semmi között
  nincs mozgás
  nincs hang
  se fény
  sötétség sincs
  csak padlás-illat a levegőben

  olyan halk
  olyan szép ez így
  egy-egy régi szín kósza árnya
  szentjánosbogárként átsuhan
  szemem elfáradt sarkain
  majd a földre huppan vánkossóhajával
  s a barlang mohaszőnyegébe fárad

  egy padlásablakon nézek ki talán
  ahogy lassan elálmosodom
  és szemem fókuszában
  a horizonton ördögszekér gördül
  egy kezdődő álom visszhangjain

  csend

  ajtó nyikordul
  fémrácsos ajtó
  álmodom?

  felébredek

  fájfájfájfájfáj

  repülök
  gondolatok nyilallnak az örvénybe
  gondolatok szavak
  szárnysuhogás
  téboly
  alul fekete
  fekete árnyak
  megőrülök elég elég
  fekete
  fekete árnyak
  közelednek koncentrikus körökben
  pupillámba sűrűsödve
  elég
  téboly fények sötét
  nyílt sebek
  szárnysuhogás
  sebeimbe vájják csőrüket
  nevess nevess
  a bolondok táncát nem fékezi a vihar
  fekete virág lehulló szirmai
  alszom csupán
  olyan magas volt az ágy
  végtelenbe meredő torony
  zuhanok
  tavasz nyár ősz tél téboly
  zuhanok
  a semmibe sehova a semmibe
  zöld fények piros fények villognak
  szélvédőn eső kopog kopog
  fénycsíkok alul fekete
  öntöde gyártelep fekete szigeten
  feketén karmok kapkodnak
  élek-e még
  élet élek éles karmok
  fekete tollak ragadnak sebembe
  fekete fehér fények
  a virágok táncában porrá lesz az idő
  fények
  fények csendet karcoló fények
  vakfoltok
  fehér szirmok
  neonfény csupán száguldok tovább
  meddig még meddig
  meddig koncentrikus körök
  pupillámba csigavonalban
  a végtelen a semmi elég
  tépnek fáj arcok az ablakon
  zuhanok
  kitépnek belőlem
  belőlem

  fájfájfájfájfájfáj
  fájfájfájfájfájfáj

  talán egy másik padlás magánya
  szoborrá dermedt idő
  csend
  kezemre csöppen arcomról a könny
  vagy vérem talán
  alattam pocsolyába gyűlve
  minden régi megbocsátás
  s mielőtt a csepp felzavarja vízét
  s arcom arcoddá formálódik
  könnyem megdermed
  egy porszemeken áttűző
  padlásillatú fénysugárban -

  olyan halk, olyan szép ez így
  a béke pokrócba csavar
  térképvénáim összekócolódva
  déenesed spiráljain összefutnak
  s tested zenéjére
  lüktetésük abbamarad
  megnyugszanak

  meggyötörve és megformázva
  nem is fáj
  emlékedbe
  (álmomba)
  emlékedbe dermedve
  egy napsugár kévéjében fekszem talán
  egy régi padlás ablaka előtt
  jegenyék hajolnak rám
  és árnyuk homlokomra simítják

  fájfájfájfájfájfáj
  fájfájfájfájfájfáj

  mintavétel gondolkodás éneklés
  és lent fekete fáj a fejem
  cafatokra szaggatnak és fáj és
  jobbra-balra továbbítanak
  ordítanak
  padlások rohannak el el
  és zuhanok zuhanok suhanok
  és fekete és fénycsíkok és őrült zene
  nevess nevess
  nevetsz
  lepkék tánca tűhegyen
  szemed
  szemem
  szemed
  arc az ablakon
  pupillámban száguldanak galaxisok
  stoppos utak las vegas fehér templomok
  nevetsz nevetek kacagsz ordítok
  elég elég
  fekete szárnyak
  szédülök
  nevetsz
  villogó neon
  ajtók csapódnak be mögöttem
  fölöttem
  zuhanok
  élek
  zuhanok
  nevetsz
  hova

  fájfájfájfájfájfáj
  fájfájfájfájfájfáj

  egy szobából kis japán kertre látok.
  körüs-körül illattalan virágok
  a valótlanság kontúrjaival
  elmosódó jegenyék sorfalai
  hajszálerekbe vésett
  már kibetűzhetetlen jelentések
  meggörnyedten óvó fatörzseken
  kis ház
  termés száll a levegőben
  a küszöbön állsz
  mindjárt elérlek
  közeledsz
  közeledem
  hazaérek
  mindjárt elérem kezed
  ívbe feszül a testem és

  fájfájfájfájfájfáj
  fájfájfájfájfájfáj

  magukkal rántanak újra és
  ordítanak ordítanak
  zuhanok
  testek kavalkádja
  micsoda őrült karnevál
  izzadság lihegés elmaszkosult arcok
  még én vagyok?
  most már kívülről látom hisz látom
  látom magam ahogy kimarják
  fekete szárnysuhogás
  kimarják
  kimarják kitépik egyik szemem
  pupillámban megdermedt fehér alakod
  tühegyni csillagok
  lángoló bolygók
  meg nem állhatok
  nem állhatok

  és száguldok és szélvédő las vegas fények
  és aztán aztán lehet ez
  kiszakadok magamból és

  ha megpihenek végre
  ha földet érek -
  már halott leszek

  már nem fáj. látom magam, ahogy
  haláltusámat vívom
  egy hosszú függőleges alagútban
  egy padlás elhagyott öntödéjében
  aztán egy egyre élesebb hang
  szűköli fájdalmát fülembe -

  talán földet értem
  és mindig itt maradok
  talán örökké tart
  ez az utolsó pillanat
  és még megálmodhatlak
  olyannak amilyen lehettél volna
  elárullak-e újra
  földet értem
  s talán mindig itt maradok

  látom, ahogy körémgyűlnek
  feketén amorf alakban
  körémgyűlnek
  fémrács hangon szólnak egymáshoz
  mi legyen vele
  fölém hajolnak
  sokan vannak fekete tőlük a szemhatár
  látom ahogy fölém hajolnak
  és ellep a feketeség
  ahogy ízeimre szednek

  de most még csak közelítenek felém
  esőcseppek
  madarak
  kórház ablakot látok
  viharos éjszakát
  mindjárt kivájják szememből
  őrizett emlékedet
  talán egy virág szirma hullik csak
  szemhéjam redőire
  olyan hűs
  fehér fények fekete fények
  rajtam át keresztezik egymást
  és a folyosóból nyílni látok
  milliárdnyi padlászobát

  és aztán már nem érzek semmit
  meggyötörten és megformázva
  a minden és a semmi közepén fekszem

  földet értem

  körbevesznek bennem vannak
  belémbújnak
  fészket raknak bennem
  (fájfájfáj)
  és hallom a távolból saját utolsó szavaIm
  de nem értem
  nem értem a hangodat
  és a feketenél is feketébb ott
  az alagútban
  fölém hajolnak
  (jegenyék)
  szemembe néznek még együttérzőn
  aztán már csak szárnysuhogás
  ahogy jönnek még a végtelenből
  egyre többen és többen szállnak mellkasomra

  (fájfájfájfájfáj)

  de itt minden békés
  és látom ahogy kitágul a padlás dimenziója
  és testemmel száguld
  és végtelenné lesz a tér
  és szentéllyé lesz a barlang
  ahogy testem még küszködve
  kapaszkodót keres

  és én hallgatom a csendet
  micsoda csend
  nevetésed arcomba égett
  itt fekszem meggyötörve
  a gyönyörű csendben
  egy kis padláson
  egy kis japán kertben
  azon gondolkodom
  hogy hogyan is kerültem ebbe
  az őrült halálos öntödébe
  ebbe a szörnyű gyártoronyba
  míg őrült haláltusát vív száguldó testem
  és nézem magam, ahogy kettétépnek
  és mielőtt meghalok
  a piros és zöld fények
  mögött a csendben
  a félhomályban
  mintavétel gondolkodás éneklés
  szélvédőn eső kopog kopog
  s még gondolatok nyilallnak a csendbe
  s még hallom hangomat
  amit még el kell mondanom
  fények csendet karcoló fények
  már nem értem szavaidat
  lepkék agóniája tűhegyen
  szemedben
  szememben
  szemhéjamon egy fekete virág
  lehulló szirmai csupán -

  olyan szép
  olyan csendes - érthető ez így:
  meggyötörten és megformázva
  valótlanságba kábulva
  mielőtt meghalok
  álmomban még

  rád gondolok -

  ____________
  Vedres Csaba Ephata - Tortured and Formatted című albuma alapján készült kötetből
  - 2007 -

  I. (meggyötörten és megformázva)
  II. (micsoda csend)
  III. (autóstop Las Vegasba)
  IV. (feküdj a földre)
  V. (sivatagi hajnal)
  VI. (fekete virágok, fehér virágok)
  VII. (metamorfózis)
  VIII. (virrad)
  IX. (évszakok)
  X. (titok)
  XI. (meghajlott jegenyék)
  XII. (villódzó eső)
  XIII. (otthon)

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг