• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • "Bevégzett csókkal lennénk szívesen megbékült holtak"

  |
  gosivali képe

  "E versek mind-mind a Léda asszonyéi, aki kedvelte és akarta őket.
  Én el szoktam pusztítani a verseimet fogyó életem növő
  lázában, mély viharzásokon és poklok tüzében.
  Ennek a néhány versnek megkegyelmeztem.
  (Ady Endre)

  *
  Csak az a mély és szent igazság,
  Amit magába rejt a lélek,
  Idétlen semmi, játszi hívság,
  Amit leírok, elbeszélek.
  Nagy éjeken szeretnék szólni:
  Nem, nem birok tovább bilincset,
  Nem, nem birok tovább titkolni
  Ennyi világot, ennyi kincset.

  A lelkem ódon, babonás vár,
  Mohos, gőgös és elhagyott.
  (A két szemem, ugye, milyen nagy?
  És nem ragyog és nem ragyog.)
  (Csak néha, titkos éji órán
  Gyúlnak ki e bús, nagy szemek.)
  Hunyhat a máglya
  Ezek a szomorú, vén szemek
  Nem néznek soha másra.
  Bús arcát érzem szívemen
  A könnyek asszonyának,
  Rózsás, remegő ujjai
  Most a szívembe vájnak.

  Vad szirttetőn mi ketten
  Állunk árván, meredten,
  S mert nagyon szeretsz:
  Nagyon szeretlek
  S mert engem szeretsz:
  Te vagy az Asszony,
  Te vagy a legszebb.

  Bús szerelmünkből nem fakad
  Szomorú lényünknek a mása,
  Másokra száll a gyermekünk,
  Ki lesz a vígak Messiása
  Bevégzett csókkal lennénk szívesen
  Megbékült holtak,
  De kell az a csók, de hí az a tűz
  S mondjuk szomorún:
  Holnap. Majd holnap.

  Én beszennyezlek
  A leghavasabb, legszebb éjen:
  Hiába kísértsz hófehéren.
  Színem elé parancsolom majd
  Fehér köntösös szűzi árnyad,
  Saját lelkemből fölcibállak.
  S míg libeg búsan, szerelemben,
  Én kikacagom kósza árnyad,
  Felé fúvok: menj, elbocsátlak.
  Karollak, vonlak s mégsem érlek el,
  Itt a fehér csönd, a fehér lepel.

  Nem volt ilyen nagy csönd még soha tán,
  Sikolts belé, mert mindjárt elveszünk,
  Fehér ördög-lepel hullott miránk,
  Fehér és csöndes lesz már a világ,
  Megöl a csend, ez a fehér lepel:
  Űzz el magadtól, vagy én űzlek el
  Csókoljuk egymást, együtt pihenünk,
  Áltatjuk egymást, hogy egymásra vártunk,
  Csókoljuk egymást biztatón, vadul,
  Nappalba sír be minden csókos estünk,
  Hiába minden, csók ha csókra hull,
  Hideg a testünk.

  Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
  Csillag-sorsomba ne véljen fonódni
  S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak:
  Általam vagy, mert meg én láttalak
  S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.
  Meg akarlak tartani téged,
  Ezért választom őrödül
  A megszépítő messzeséget.

  Őrjít ez a csókos valóság,
  Ez a nagy beteljesülés,
  Ez a megadás, ez a jóság.
  Öledbe hullva, sírva, vágyva
  Könyörgök hozzád, asszonyom:
  Űzz, kergess ki az éjszakába.

  Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
  Vijjogva, sírva, kergetőzve,
  Két lankadt szárnyú héja-madár.
  Ez az utolsó nászunk nékünk:
  Egymás husába beletépünk
  S lehullunk az őszi avaron.

  A versmontázs Ady Endre alább felsorolt verseinek szó szerint idézett soraiból készült.
  Felhasznált irodalom: Ady összes versei, Léda asszony zsoltárai - Misztérium, A vár fehér asszonya, A könnyek asszonya, Mert engem szeretsz, Vad szirttetőn állunk, Félig csókolt csók, A mi gyermekünk, Hunyhat a máglya, Hiába kísértsz hófehéren, A fehér csönd, A másik kettő, Meg akarlak tartani, Héja-nász az avaron, Elbocsátó szép üzenet című versek - számomra - legkifejezőbb sorai, mellőzve a felsorolás sorrendjét.

  http://mek.oszk.hu/00500/00588/html/versek01.htm
  Fotó: Google

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг