• копирайтинг
 • копирайтер
 • SEO копирайтинг, сео копирайтинг
 • рерайтинг
 • контент для сайта
 • наполнение сайта
 • написание статей, статьи на заказ
 • рекламная кампания
 • обслуживание сайтов
 • биржа статей
 • пресс-релизы
 • копирайт, копирайтеры
 • Őszi anzix

  |
  Kovács-Cohner Róbert képe

  Aznap éjjel valami utcai karnevál
  forró vörös tömegében viaszként megolvadva
  sodródtam ezernyi maszk és izzadó test között
  egy ismeretlen cél felé.

  A vad zenével dobogott együtt a szívem,
  mellek himbálóztak a rengő basszusokra.
  Fölnéztem, de a füsttől nem láttam,
  sötét van-e már. Testek nyomódtak az enyémhez,
  és én másokéhoz. Az utca szélén, egy gyertyáktól
  világló ablakokkal néző bérház szemében
  megláttam egy alakot jelmez nélkül,
  és hirtelen
  minden elnémult bennem.
  Valami visszatért:
  kis féltve őrzött pillanat-kincseim kaptam vissza,
  amiket vigyázni próbáltam lángoló években,
  de aztán tarka mozaikom darabjait
  egymás után veszítettem el.
  Visszakaptam mindet ezen
  a fénypászmás éjjelen,
  ha kéretlenül is.
  Nem szabadott hagynom,
  hogy a vonagló testek
  tovább sodorjanak.
  Biztos voltam benne, hogy ő az.
  Láttam a szemét.
  Vissza kellett fordulnom -
  hozzá. Már annyiszor
  mentünk el egymás mellett
  ezer alakban
  a Dunaparton.
  Régi elszalasztott lehetőségek
  fölött bánkódtunk -
  egyedül voltunk végtelenül -
  magányosan a sokaságban.
  Nem néztünk egymásra,
  de ha mégis, akkor sem
  láthattuk egymást.
  Fájt minden újra kibírhatatlanul:
  reggelre elfeledve
  nyargalni évről évre,
  aztán egy napon
  dolgavégezetlenül,
  egy ugyanolyan nap után,
  amikor nem találtunk másokra,
  észrevétlen
  meghalni...
  Mardostam magam,
  s már nem emlékeztem, miért.
  De most mnden kincsem visszakaptam
  ezen a fénypászmás éjjelen.
  Átverekedtem magam a tömegen
  és csak akkor éreztem,
  hogy elveszítettem mindent,
  ami régen fontos volt nekem,
  és amit féltem elfeledni.
  Újra fiatal voltam,
  újra az enyém volt
  minden fény-érzés, árnyék-hangulat,
  újra úgy tudtam volna
  végigmenni bármelyik este
  a Ferenciek terén,
  hogy élvezem, mennyire fájok,
  és hogy ezt senki nem tudja,
  hogy egyedül vagyok,
  és hogy a sárga fény a sarok mögül
  ha rám néz,
  olyan boldogsággal tölt el,
  mint valamikor régen.
  Újra úgy éreztem, bennem lesz kinccsé
  az, amit csak képzelek látni,
  az illat, a hangulat, a tánc,
  csak én érzem ezeket a földrengető
  fiatal fájdalmakat, a világot olyannak,
  titokban mint amilyen,
  valóját, mit csak pórusunkon érzünk tavaszi délelőttökön,
  vagy megfoghatatlanul ismerős illatokban
  a fényt olyannak, amilyenné született,
  és csak én érzem a soha valóvá nem váló
  lehetőségeket termések ejtőernyőseiként
  táncolni a levegőben.
  Megélek földöntúli világokat,
  és álmaim gyökerévé simogatom a világot -
  újra szemembe érkezhetnek a színek,
  idegen arcokba sorsokat képzelhetek,
  és észrevesszük a színek, a formák,
  a hangok erdejében egy borzasztó karneválon
  az igazán fontosat,
  amit minden kamasz megél -
  a szabadságot, a vágyat, istent a szerelemben,
  a titkot, amit észrevétlen elfelejtünk...
  Hogy arcokba fázós éjjelente
  közös életeket képzelve teremtők lehetünk -
  minden soha valóra nem váló gondolat
  születésekor létrejön egy világ,
  ahol minden álom igaz,
  és mi - mert belőlünk született,
  értjük és érezzük és látjuk ezt a világot,
  és ezért olyan szép, olyan minden,
  amikor fáj a magány, amire mindannyian ítéltettünk.
  Fáj, mert nincs, és szép: mert valahol biztosan létezik,
  ha bennünk festi lélekké a szívet. -
  ilyen naiv, kamaszos gondolatok kergették egymást,
  majd illantak el másoknak adva át helyüket
  a lármás éjszakában.

  Már sok éve nem éltem igazán ezen a szörnyű éjjelen,
  de most újra meghalni vágytam, ha egy
  sárga papírlampion rám világított -
  éreztem a csodálatos magányt, amit csak néhányan,
  kiválasztottak érezhetünk.

  A kavalkádban az igazán fontos dolgokat,
  miket csak néha veszünk észre,
  én akkor hosszú évek után újra észrevettem -
  megláttam múltam egy darabkáját
  jelmez nélkül, egy gyertyától világló
  ablakban állni, és újra úgy éreztem, minden billegő
  kristálymécsesem a kezembe foghatom
  és most már örökre megtarthatom:
  újra éreztem a szerelmet,
  újra szerelmes voltam
  a fájdalomba,
  a magányba,
  a szerelembe,
  és élveztem a gondolatot,
  hogy talán már nem találom ott
  az ablak mögött ismerős alakját,
  és soha többé nem láthatom.
  Szembefordultam az izzó sokasággal.
  Már nem tudtam, nappal van-e még, vagy éjjel,
  pedig még csakéjfélre járt. Egy pár nemtelen
  Dalí festmény megelevenedett
  szörnyszülöttje kapott ölem után,
  ahogy átvágtam a tömegen.
  Mellettem jelenek forrtak eggyé
  egy-egy pillanatra, hogy aztán elválva
  soha többé ne lássák egymást -
  a maszkabálban az ösztön ajzotta az arctalan alakokat,
  és a zene - a belőlünk szóló zene,
  ösztönünk zenéje, a dübörgő, átható,
  remegő, gigászi zene..
  De én csak a csendet hallottam.
  A csend ilyenkor a lélek zenéje.
  Remegni kezdtem - nehogy elkapjon a hév,
  mielőtt kijutok a tömegből -
  akkor soha többé nem láthatom Emmát.
  Eszembe jutott, hogy elmúlt éveim
  áttetszővé váltak - elfelejtettem a csendet,
  és a dübörgő test zenéje irányított
  jellegtelen, körkörös belső utakon.
  Most onnan folytathatom,
  ahol abbahagytam. Mintha tegnap lett volna,
  hogy a kollégiumban karoltuk át egymást-
  pedig sok-sok éve már.
  És most itt van.
  Nem szabad átadnom magam a zenének -
  nem szabad újra mindent elfelejtenem.
  Nem szabad elengednem a fénylő üveglámpást.
  Többször nem engedhetem el.
  A színek kavalkádjában araszoltam
  a macskakövek zugaiba bújó kísértések mellett,
  és hagytam, hogy egy nő átkaroljon -
  maskarámból kibújtam, és ő ott maradt
  az üres ruhát karolva.
  Eldobott sörösdobozokban
  tapostam össze minden tévedésem,
  s ha a csikkek hullócsillagokként záporoztak,
  s a parázs megcsípte csupasz karom,
  csak azt kívántam, még ne ébredjek fel.
  Az út túloldalára értem, és átmásztam
  a magányos kerítésen. A kert kettévágta az esti világot:
  a bérház udvarában néma csend volt.
  Az egész épület furcsán derengett -
  ablakaiban egy-egy gyertya világított.
  A ház hátsó falánál találtam meg a kis ajtót -
  borostyán nőtte be. Beléptem.
  Az előtérben trófeák lógtak a falon:
  kitömött, gipszből készült női fejek.
  Az asztalon hamutál, sörösüvegek,
  a földön körbe négy-négy fémhordó ülőhelyül.
  A falon tölgyfakeretben kép lóg:
  háborgó tengeren egy tisztás úszik,
  rajta nyolc álruhás, maszkos ember felakasztva -
  mellette egy, ki épp tépné le magáról az álarcot,
  de mögüle fehéren világító lány érkezik,
  bánatosan néz rá, kezében kenderkötél.

  Felfelé indultam a lépcsőn - egy ánizsillatú
  folyosóra értem. Két oldalt ajtók a sárgán világló
  alagútban, a küszöbök alatt imbolygó fény
  nyújtja karját. A folyosó végén ablak -
  alatta takaros asztalka, rajta virágok.
  Az utolsó, kilencedik ajtó tárva nyitva.
  Oda indultam. Beléptem, és megfordult velem a világ:
  Az idő megállt, de nem a jelenben -
  mintha eltévesztette volna az évet.
  Minden zugát ismertem a vérvörös, füstölő-illatú
  lakásnak, az ébenfa berakásos ágyat,
  a kis szeparét a teázóasztalkával - mindent.
  A hálószoba felé indultam, és a küszöbnél
  hátratántorodtam: az ágy fölött még sárga fény
  derengett lebegve - Emma itt hagyott testmelege.
  A párnán egy régről ismert levélke hevert.
  Ajtó csapódott. Hátranéztem, s mintha még alakját látnám
  megvillanni - felkaptam a levelet,
  és utánarohantam. Kiértem a lakásból,
  ki a folyosóra -
  régi varázsos szelek csaptak arcomba
  egy messzi, titkos világból:
  az ablak tárva-nyitva.
  Ismeretlen negyedeken vágtam át
  az árny után sietve -
  a karnevál szörnyű zenéje már csak
  fülemben dobolt.
  Arcomról eltűntek a ráncok,
  minden a régi volt,
  ahogy Emmát kerestem.
  Ha zsebembe nyúltam volna,
  ugyanazokat az ócska holmikat
  és régi játékokat
  találtam volna benne,
  mint sok-sok évvel ezelőtt.
  Újra kamasz voltam.
  Szerelmes kamasz.
  A gyárak a város körmeiként
  karcolták a határt,
  s a villogó lámpák fénye
  véresre mázolta az autópályát -
  óriási, vörös, elhagyott gyárak mellett haladtam el,
  és néha úgy hallottam, mintha dolgoznának
  a gigászi kohók -
  néha úgy láttam, az erkélyről némán
  néznek sötét inges férfiak.
  A gyárak előtt kis lakóházak,
  egy száz éve neon-világos,
  elhagyatott menza,
  beépített udvarok,
  egy törött kosárpalánk -
  úgy éreztem, egy másik életben
  itt játszott minden nap gyermekünk.
  Kiértem a városból,
  és a fények helyét átvették az illatok.
  Erdőszagot éreztem, ahogy a
  sztráda mentén szaladtam.
  A lámpák néha nekem dobták
  sárga labdacsukat,
  ahogy egy-egy mellett elsiettem.
  Körülöttük a kérdések bogarakként
  keringték céltalan életük.
  Nem éreztem esőcseppeket,
  de rovátkák villogtak a lámpák körül.
  Néma csend volt, és olyan boldog voltam,
  mint soha.
  Meg akartam halni.
  Egyedül voltam. Soha senki nem volt még
  ilyen egyedül.
  Már nem futottam, csak ballagtam
  vakon, lassú szívem ritmusát dobolva
  tíz percenként egy-egy kilométerkövön.
  Néha az erdőbe néztem,
  és az mindig ugyanúgy nézett vissza rám:
  hívott. Hívott, hogy bújjak hozzá,
  bújjunk egymáshoz,
  ahogy két emberi lény sosem tud -
  hívott, hogy majd ő álomba ringat.
  De nem arra mentem.
  A néma sötétből néha ki- kivillant
  egy régi, értelmét vesztett emlék -
  az a fajta sötét volt,
  mikor még nem kel a nap,
  de már a hold sem világít.
  Egy kanyarhoz értem, és láttam,
  hogy Emma a távolban dereng -
  sárga fénye
  a kanyaron túl
  remeg.
  De én elfáradtam.
  Nem bírtam tovább.
  Az egyik lépésnél kristálylámpám zsebemből
  a földre hullt, és én az út mellett
  a porba roskadtam.
  Hosszú órák óta először éreztem a testemben magam -
  mázsás súlya megrémített.
  Nem tudtam felállni.
  Oldalra néztem, és még láttam őt,
  ahogy lassan a látóhatáron
  a végtelen betonról felemelkedik,
  és sárga fénnyel az ég felé lebeg.
  Lehajtottam a fejem, és előkotortam
  egy száz éves cigarettát.
  Rágyújtottam, és a füstöt néztem,
  ami mindent eltakar szemünk elől,
  a füstöt, amit már rég nem is érzünk,
  a füstöt, amit lángnak álmodunk,
  a füstöt, ami lelkünkből gomolyog,
  ahogy amorf, furcsa formákat vesz fel, mielőtt végleg elillan.
  Magányom füstként szállt kéken,
  az erdő illata elhagyottan lebegett.
  A füst lassan köddé nyújtózott,
  kis lámpám mellettem
  törötten hevert.
  Még láttam, ahogy Emma
  a hullámokként görbülő,
  lilás felhők közt talán még rám néz
  szomorún, szerelmesen,
  majd végleg eltűnik.
  Lehajtottam a fejem,
  és cigarettáztam,
  és az ágyon talált régi levelet
  lángra gyújtottam.
  Mindent tudtam már,
  ami csak tudható.
  Kiválasztottá lettem.
  Kis lámpám
  megragaszthatatlan.
  De többé nem felejtek -

  gondoltam. Lassan,
  minden slukkot megízlelve
  szívtam cigarettám
  a semmi közepén.
  Előttem állt még
  néhány benzinfüstszagú hajnal,
  egypár feloldozás
  vagy elkárhozás
  és a végtelen űr.
  Erősebb voltam mindenkinél,
  és nem vágytam többé érteni.
  Némán ültem, és figyeltem
  a levelek hangját, a köröző bogarakat.
  De aztán
  fény villant arcomon, a barázdákon megbicsaklott,
  és egyre hangosodott
  a zúgás benn és odakint -
  elvakított a fény,
  a szemem előtt minták úsztak át,
  és balról isten húzta végig ujját
  a világon,
  ahogy egy pillanatra még kirajzolódott
  minden fájó részlet,
  minden elfelejtett emlék,
  minden fűszál,
  hogy aztán végül
  mind végleg a sötétbe boruljon.
  A fényszóró rám világított,
  és én
  színpadias mozdulattal,
  hátha valaki látja,
  utolsó erőmmel
  cigarettám egy
  véletlenül épp ezen az
  isten háta mögötti autópályán
  ismeretlen célok felé haladó
  régi kopott távolsági busz
  kereke alá dobtam,
  összehúztam régi kabátom,
  és csak néztem,
  néztem, ahogy a
  kivilágított busz ablaka
  egy öreg ősszel hátán
  ponttá zsugorodik,
  és a ködben
  örökre eltűnik
  szemem elől.

  ---

  Emma (2005-2006)

  Őszi mozaik
  Ősz
  Momentum 1.
  Momentum 2.
  Őszi anzix

 • копирайтинг
 • рерайтинг
 • рекламные статьи
 • слоган
 • нейминг
 • сео копирайтинг, SEO копирайтинг